කැලිෆෝනියාවේ පර්යේෂණාගාරයක නලයක  පෙන්ගුවින් පැටවකුට උපත ලබා දීමට විද්‍යාඥයෝ සමත්ව සිටිති. අංක 184 ලෙස නම්කැර ඇති මේ පෙන්ගුවින් පැටියා වීදුරැ නලයක උපත ලැබූ ලොව ප්‍රථම පෙන්ගුවින් විය හැකියැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ගැහැණු සත්ත්වයකු වන මේ පැටවාගේ වයස සති 12කි. දැන් මසුන් ආහාරයට ගන්නා බැවින් අනෙක් පෙන්ගුවින් පැටවුන් සමග මුසු කිරීමට පෙන්ගුවින් ගොවිපළේ බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

මේ කෘතිම අභිජනනය මගින් පර්යේෂකයන් අපේක්ෂා කරන්නේ ප්‍රබේදවල ජාන විවිධත්වය වර්ධනය කිරීම හා ඔවුන්ගේ ජාන පිළිබ්ඳ වැඩිදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීමයි. මෙවැනි පර්යේෂණ මගින් ලෝකයේ පෙන්ගුවින් ගහනය වර්ධනය කිරීමට ද අපේක්ෂිතය.

මේ වර්ගෙයේ පෙන්ගුවින් සත්ත්වයකු හොඳින් වැඩුණු විට උස අඟල් 27කි. බර කිලෝ ග්‍රෑම් හතරක් පමණ වෙයි. සැප්තැම්බර් සිට ඔක්තෝබර් දක්වා කාලයේ දී බිත්තර දමන පෙන්ගුවින් බිත්තර රකින කාලය දින 40කි. ඉන් පසු තවත් දින 30ක් පමණ කූඩුවේ ගත කරන පෙන්ගුවින් පැටවුන් පිහාටු හොඳින් වර්ධනය වූ පසු සාමාන්‍ය පරිසරයට පැමිණේ.

Penguin (1) Penguin (2) Penguin (4)