සිය අට හැවිරිදි පුත‍්‍රයාගේ ඇදුම් පැළැදුම් වෙනුවෙන් පමණක් මසකට පවුම් 20,000 (රුපියල් 3900000)  කට ආසන්න
මුදලක් වැය කරන මවක ගැන වාර්තා වනුයේ බි‍්‍රතාන්‍යයෙනි.

31 හැවිරිදි විකී ඇන්ටෝනියා නම් වන මේ මව වෘත්තියෙන් මෝස්තර නිරූපිකාවකි.ඇයගේ දෙමාපියන්
හා හිතවතුන් කොතෙකුත් අවවාද අනුශාසනා කළද සිය දරුවාගේ ඇදුම් පැළැදුම් වෙනුවෙන් මුදල් වැය කිරීම සීමා කිරීමට නම් ඇය සූදානම් නැත.

‘‘සමහරුනට පේනවා ඇති මම  ඕනෑවට වඩා මුදල් වියදම් කරලා දරුවාව නරක් කරනවා කියලා.ඒත් මට  ඕන වෙලා තියෙන්නේ මගේ පුතාව හොද පෙනුමට තියාගන්න‘‘ ඇය පවසන්නීය.

අට හැවිරිදි මේ දරුවාට මේ වන විට සපත්තු කුට්ටම් පමණක් 200 ක් තිබේ.පසුගිය මාසයේ ඇය
ඇදුම් වෙනුවෙන පවුම් 10,000 ක් රුපියල් 1950000අනෙකුත් පළදනා වෙනුවෙන් පවුම් 5000 ක් සපත්තු කුට්ටම් කිහිපයක් වෙනුවෙන් පවුම් 5000 ක් රුපියල් 9750000 ආදී ලෙස මුදල් වැය කර ඇතැයි සදහන්ය.