සතියකට දෙවරක් පුංචි මාළු ආහාරයට එක්කර ගැනීමෙන් කන ඇසීමේ ආබාධ පස්ගුණයකින් අඩුකර ගත හැකි බව නවතම අධ්‍යනයකින් පෙන්වා දී ඇත. තෙල් සහිත සැමන්, කුම්බලාවා වැනි මසුන්ගේ ඔමෙගා - 3 යන මේද අම්ලය  හෘද රෝග, ඩිමෙන්ෂියාව හෙවත් චිත්ත වික්ෂේපය, පිළිකා,  අවපීඩනය සහ සන්ධි ප්‍රදාහය වළක්වන බවත් බොස්ටන් හි  බ්‍රිග්හැම් කාන්තා රෝහලේ වෛද්‍ය ෂැරොන් කර්හන් කියයි.

ඇය වැඩි දුරටත් පවසන්නේ කන් නෑසීමේ දුර්වලතාවය නිතරම වයසට යෑමේ බලපෑමක් හේතුවෙන් වන්නක් වනබව අනිවාර්ය ලක්ෂණයක් වුවත් මත්‍යසයන් ආහාරයට එක්කර ගැනීම මගින් මෙම තත්වය වළක්වා ගැනීමට හෝ ප්‍රමාද කිරීමට හැකියාවක් ඇති බවයි.

බ්‍රිතාන්‍ය ආහාර පිලිබඳ සංවිධානයේ ප්‍රකාශක ඇලිසන් හෝර්බයි පවසන්නේ සතියකට අවම වශයෙන් දෙවරක් මාළු ආහාරයට එක්කර ගැනීමෙන් රුධිර පිඩනය හිතකර මට්ටමක පවත්වාගෙන යාමට සහ රුධිර මේදය වැඩිදියුණු කැරගත හැකි බවයි.