මිනිසුන් නිදි පෙති ගැනීමෙන් පවා උත්සාහ ගන්නේ රාත්‍රියට හොඳ නින්දක් ලබාගැනීමට වුව ද නවතම පර්යේෂණයකින් පෙන්වා දෙන්නේ මේ සඳහා හොඳම උපාය නම් දුම්බීම අතහැරීම බවයි.

දුමිබීම මගින් නින්දට බාධා ඇතිවේ. ඉන් මානසික අවපීඩනය හා සාංකාව ඇතිවේ.

සිගරැටි දුම පෙනහළු සහ ස්නායුවලට බලපෑම් ඇතිකරන බව නිවියෝර්ක් හි රොචෙස්ටර් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන සරවියේ වෛද්‍ය ඉර්ෆාන් රහමන් පවසයි. වෛද්‍ය රහමන් සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම සොයාගෙන ඇත්තේ දුම්කොල වලින් පිටවන දුම හේතුවෙන් පෙනහළු වල ප්‍රදාහය සහ මොළයේ අවපීඩන තත්වය ඇතිවන බවයි. එමෙන්ම ටික කාලයක් දුම්බීමෙන් පවා සර්ටුයින් 1 නැමැති අණුව අඩුවන බවත් මේ හේතුවෙන් ප්‍රෝටීන මටිටම පවා අඩුවන වෙයි. සිගරට් දුම සහිත කුටිර‍ දෙකකට මීයන් කණ්ඩායම් දෙකක් දමා කරන ලද පරීක්ෂණයකින් මේ බව අනාවරණය වී ඇත. ඔවුන්ගේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණයෙන් සොයාගෙන ඇත්තේ දුමට නිරාවරණය වූ මීයන් ක්‍රියාශීලීත්වය අඩු බවයි.