හමුදා අභ්‍යාසයක් අතරතුර දකුණු කොරියා හෙලිකොප්ටර් යානයක් මුහුදට කඩා වැටී ඇතැයිද එහි සිටි තිදෙනකු අතුරුදන්ව ඇතැයි ද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.

ඇමරිකාව සමග ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයක් අතරතුර මෙය කඩාවැටී ඇතැයි කියති..

නැගෙනහිර චීන මුහුදට හෙලිකොප්ටරය කඩා වැටී ඇති අතර එය සොයා පරීක්ෂණ අරඹා ඇති බවද කියති.