දක්ෂිණ ලංකා අධිවේගී මාර්ගයට නවීන රථවාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම සදහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ජපානයේ මිට්සුබිෂී සමාගම හා ගිවිසුමකට එළැඹ තිබේ.

මේ සදහා වන මූල්‍යමය ආධාර ජපන් රජයෙන් ලබා දීමට නියමිතය.

මෙහෙයුම් පද්ධතියේ එක් කොටසක් වන්නේ අධිවේගී මාර්ගයට අලූතින් ඩිජිටල් දැන්වීම් පුවරු 24 ක් එක් කිරීම බව සදහන්ය.ඒවායේ රියැදුරන්ට වැදගත් වන අධිවේගී මාර්ගයේ රිය අනතුරු සිදුවී ඇත්ද,කාළගුණය කෙසේ වේද ආදී තොරතුරු දර්ශනය කරනු ඇත.

තවද මෙහෙයුම් කුටියේ සිටින නිළධාරීන් හට වේගය ඉක්මවා ධාවනය වන රථවාහන ක්ෂණිකව හදුනාගැනීමේ පද්ධතියක්, අධිවේගී මාර්ගයේ තත්ත්වය හා වෙනත් තොරතුරු ලබා ගත හැකි උපකරණ  මේ යටතේ ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත බව සදහන්ය.