එංගලන්තයේ තෙල් හා ගෑස් ක්‍ෂේත්‍රයේ  සිදුවී ඇති ආර්ථික පසුබෑම හේතුවෙන් අහිමි වෙන රැකියා සංඛ්‍යාව මෙම වසර අවසන් වන විට 120,000 පමණ වනු ඇති කියැවේ.

2015 වසරේ එම ක්‍ෂේත්‍රයේ රැකියා 84000ක් පමණ අහිමි වී ගිය බව සදහන් වන අතර මෙම වසරේ තවත් රැකියා 40000ක් පමණ අහිමි වනු ඇති බවට සැක පළ කරයි.

  2014 වසරේ අග භාගයේ සිට ඛනිජ තෙල් මිල අවපාත වීමට පටන් ගැනීම හේතුවෙන් උපයන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කිරීමට සිදුවී ඇති බව බලධාරීහු පවසති. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් තෙල් සහ ගැස් සමාගම් වලට දුෂ්කර ගමනක් යාමට සිදුවී ඇති බව  සමාගම් සමාගම් කියයි.

 මෙම තත්ත්වය පිළිබද සාකච්චා කිරීමට ලබන සතියේ ඇබර්ඩීන් හිදී සමුළුවක්ද පැවැත්වීමට නියමිත බව සදහන් වේ. මෙය  දිගින් දිගටම ඇති වුවහොත් ලෝක තෙල් කර්මාන්තයට විශාල පාඩුවක් ඇතිවිය හැකි බවත් ඒ හේතුවෙන් මෙම ක්‍ෂේත්‍රයේ රැකියා විශාල සංඛ්‍යාවක්   අහිමි විය හැකි බවත් විචාරකයෝ පවසති.

එමෙන්ම මෙම තත්ත්වයෙන් තෙල් කර්මාන්තය ගලවාගැනීමට සියලු සමාගම් සහ එම ක්‍ෂේත්‍රයේ රටවල් එකතු විය යුතු බව ඔවුහු පවසති.