තත්පරයකින් ආරෝපණය කළ හැකි වියළි කෝෂ වර්ගයක් නිපදවීමට ඇමරිකාවේ ඉලිනොයි විශ්වවිද්‍යාලයයේ පර්යේෂකයන් පිරිසක් සමත්ව තිබේ.

සාමාන්‍යය වියළි කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය වැඩිදියුණු කර මේ නව වර්ගය නිපදවා තිබේ.ව්‍යුහය වැඩි දියුණු කළේ යැයි කියා කෝෂයේ ප්‍රමාණයේ වෙනසක් සිදුවී නොමැත.මේ වියළි කෝෂ දැනට භාවිතයේ පවතින ඒවාට වඩා දෙතුන් ගුණයකින් බලයෙන්ද වැඩි බව පර්යේෂකයන් පවසයි.

‘‘සාමාන්‍ය වියළි කෝෂ වල තියෙන ගැටලූව මොකක්ද?..ආරෝපණය ඉතිරි කර ගන්න ඕන නම් ඉතින්

වැඩිය පාවිච්චි කරන්න බැහැ.ඒ නිසා අපි ගොඩක් දෙනා පුරුදුවෙලා ඉන්නේ අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න.මොකද වැඩියෙන් පාවිච්චි කරලා නැවත නැවත ආරෝපණය කරන්න ගියහම නාස්ති වෙන්නේ අපේ කාලය.මේ නව වියළි කෝෂයේ ඒ ගැටලූ නැහැ.ආරෝපණය කරන්න යන්නේ තත්පරයයි.බලයත් වැඩියි.මෙච්චර කල් දුරකථන පරිගණක ආදිය දියුණු කරාට කවුරුවත් වියළි කෝෂ දියුණු කරන්න උත්සාහ කරේ නැහැ.දැන් ඒකත් හරි.ඉස්සරහට නිශ්පාදකයන්ට තව තව අංග ඔවුන්ගේ නිශ්පාදන වලට එක් කරන්න මේ නිසා හැකිවේවි‘‘යි පවසන්නේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම මෙහෙයවූ විලියම් කින්ග්ය.