නාදුනන ඩ්‍රෝන යානාවක් ගුවන් පථ සීමාවේ පියාසර කිරීම හේතුවෙන් ලෝකයේ කාර්යබහුලම ගුවන් තොටුපොළක් වන ඩුබායි හි ගුවන් ගමන් පැය භාගයක් පමණ අත්හිටුවීමට සිදු වු බව බීබීසිය වාර්තා කරයි. 

ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්තොටුපොළ සීමාවෙන් කිලෝමීටර්ක පහක අවම දුරින් පියාසර කළ යුතු බව ගුවන්තොටුපොළ අධිකාරිය මෙම සිදුවීමෙන් පසුව අවධාරණය කළේය.

ඩුබායි ගුවන්තොටුපොළේ මෙවන් සිදුවීමක් සිදු වු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය නොවන අතර ජුනි 12 වැනි දින ද මෙලෙසම ගුවන් ගමන් විනාඩි 69කට අත්හිටවනු ලැබිණි.මේ හේතුවෙන් ඩ්‍රෝන යානා මිලදී ගැනීම පිළිබද නීති දැඩි කිරීමට සිදුවන බව බලධාරීහු පවසති.