ජපානයේ විකට රජා ලෙස කෙන්චි තකාහෂි (44) ටෝකියෝ උසස් පාසල් සිසුවියන්ගේ නිල ඇඳුම් දුසිම් ගනනක් සොරා ගෙන පොලිස් අත් අඩංගුවට පත් වූ බව වාර්තා වේ. ජපාන පොලීසිය කෙන්චි තකාහෂිගේ නිවස සෝදිසි කිරීමකින් පසුව සිසුවියන්ගේ නිල ඇඳුම් බහාලූ ප්ලාස්ටික් මලු හැත්තෑවක් පමණ සොයගෙන තිබෙන බවත් ඒවා සයිතමා සහ කනගවා ප්‍රදේශ වලින් සොරකම් කරගෙන තිබෙන බවත් සොයා ගැනිණි.

විකට රජා කෙන්චි මෙවැනි සොරකම් වසර 20 කට ආසන්න කාලයක සිට කරගෙන ගිය බව කියති.පසුගිය අප්‍රේල් 25 වැනි දින සටගයානී උසස් පාසලක් බිඳ 23 ක් සොරා ගෙන ඇති අතර එහි සිසුවියන්ගේ වර්ණවත් කබා හෙවත් බ්ලේසර් සහ සාය තිබී ඇත. මෙවැනි දේ සොරා ගැනීමට ආසන්නම හේතුව ලෙස ජපාන පොලීසිය සැකකරන්නේ කෙන්චි තකාහෂි අස්වාභාවික ලිංගික මානසිකත්වයකින් පෙළෙන බවයි.

Japanese-comedian-was-accused-of-stealing-a-school-uniform-for-girls ca3c67cc-abaa-11e5-88e2-828a3e695a05_1280x720-(1)