සුඛෝපභෝගී නිදන දුම්රියක් හඳුන්වා දෙමින් පාරිභෝගිකයන්ගේ ආකර්ශනය දිනා ගැනීමට  ජපන් දුම්රිය සමාගම් ගණනාවක් උත්සහ කරමින් සිටිව බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
 
 ඒ අනුව ඔවුන් තරු පහේ ගිමන්හල් වලින් සමන්විත දුම්රියක් හඳුන්වා දී ඇත.
 
 තට්ටුවෙන් තට්ටුවට සුන්දර දසුන් නැරඹිය හැකි නැරඹුම් මැදිරිවලින් සමන්විත වන ලෙස මෙය සැලසුම්කර ඇත්තේ ජපන් සම්ප්‍රදායික ගෘහයකට සමාන වන ආකාරයෙනි. 
 
 මෙම දුම්රිය අලෙවි යන්ත්‍ර, හාන්සි වී ගමන් කළ හැකි ආසන‍ සහ වැඩ කරන කුටිවලින් සමන්විත අතර මගීන්ගේ රුචිකත්වය අනුව තෝරාගත හැකි ආකාරයේ රසවත් ආහාර ලේඛන ද සකසා ඇත.
 
 මෙම දුම්රියෙහි එක් ගමන් වාරයක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000ක් වැය වන බව වාර්තා වේ.
 
 
මෙමදෛනික දුම්රිය ටෝකියෝව රාත්‍රී 10ට පිටත් වන අතර මගීන්ට රාත්‍රී හෝටලයක් සඳහා වැය වන මුදල් ඉතිරිකර ගැනීමේ වාසිය උදාවේ. 
 
 1960 දශකයේ ජපාන ආර්ථිකය වර්ධනය සමඟ නව දුම්රිය හඳුන්වාදීමේ විශාල වර්ධනයක් දක්නට ලැබිණි.
 
 1964 වර්ෂයෙන්  දී පළමු වතාවට නවීන අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග  විවෘත කළ අතර  සීමිත ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සහ රාත්‍රී දුම්රිය ධාවනය කිරීම ආරම්භ වීය. 
 
 1970 වර්ෂයෙන් පසු ජනප්‍රිය ජපන් නිදන දුම්රිය ධාවනය පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ අතර අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සහ රාත්‍රී බස් සඳහා එය අභියෝගයක් විය. 
 
 (63226)