වසරකට වඩා කාලයක් නවතා දමා තිබු  ඇන්ටාර්ටිකාවේ තල්මසුන් දඩයම නැවත ලබන වසරේ සිට අරඹන බව ජපානය නිවේදනය කර තිබේ.

මෙම තීරණය සියළුම ආකාරයේ තල්මසුන් දඩයමෙන් ජපානය ඉවත්විය යුතු බවට  ජාත්‍යන්තර අධිකරණය දි තිබු නියෝගයට පටහැනිබව සත්වවේදීහු පවසති.

ජපන බලධාරීන් පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර නියෝගය පිළිගන්නා අතර විද්‍යාත්මක කටයුතු සඳහා ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයෙන් තල්මසුන් දඩයම් කිරීම සිදුකරන බවයි.

ජපානයේ මෙම නිවේදනය පරිසරවේදීන් සහ ඔස්ට්‍රේලියානු රජය තරයේ හෙළා දකියි.

ඔස්ට්‍රේලියානු පරිසර ඇමති ග්‍රෙග් හන්ට් පවසා ඇත්තේ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සඳහා තල්මසුන් දඩයම යන ඊනියා ප්‍ර‍කාශය තමන් කිසිවිටකත්  පිළිනොගන්නා බවයි. ඔස්ට්‍රේලියාව ජපාන තල්මසුන් දඩයමට එරෙහිව  නෙදර්ලන්ත ජාත්‍යන්තර  අධිකරණයේ ගොනු කර තිබූ නඩුවකින් 2014 වර්ෂයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාවට ජය අත්විය. විද්‍යාත්මක කටයුතු සඳහා යැයි කියමින් ජපානය විසින් තල්මසුන් දඩයම් කිරීමේ එකම අරමුණ ඔවුන් විද්‍යාත්මක කටයුතු සදහා යොදා ගැනීම යැයි යන්න කිසිසේත්ම පිළිගත නොහැකි බවයි. එබැවින් තල්මසුන් දඩයම සඳහා යොදවා සිටින කණ්ඩායම් නැවත කැඳවිය යුතු බවට එම අධිකරණය තීරනය කරණ ලදී.

2005 සිට ජපානය තල්මසුන් 3600 ක් පමණ පර්යේෂණවලට බව කියමින් දඩයම් කර මරා දමා තිබෙන බව වාර්තා වී තිබේ.