ජිනීවාහි පැවැත්වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර සාම සමුළුවට සිරියා රජය වෙනුවෙන් එහි නියෝජිත කණ්ඩායමක් ද සහභාගී වීමට නියමිත බවත්,  සිරියානු අර්බුදයට එහිදී සාමකාමී විසඳුමක් සොයා ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවත් සිරියා විදේශ ඇමැති වලීඞ් මුලෙම් පවසයි.
සිරියානු විදේශ ඇමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ ඉරාකයේ බැග්ඩෑඞ් නුවරට පැමිණ, ඉරාක අගමැති සමග එක්වී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.
සිරියානු රජය වෙනුවෙන් ඇමැති මුලෙම් ඉරාකයේ බැග්ඩෑඞ් නුවරට පැමිණියේ ද ඉරාක අගමැති නූරි අල් මලිකි සමඟ සිරියානු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වීමය.
ඉරාක අගමැතිවරයා ද කියා සිටියේ සිරියානු අර්බුදයට දේශපාලන විසඳුමක් සෙවීමට ජිනීවාහි පැවැත්වෙන එම ජාත්‍යන්තර සමුළුව උපකාරී වනු ඇති බවය.