ඇමරිකාවේ ඉන්දියානා ප්‍රාන්තයේ ග්‍රෙගරි ජැක්සන් (57) හා ප්‍රාන්ත පොලිසිය අතර වූයේ හොද සබඳතාවයක් නොවේගවාර කිහිපයක්ම ඉන්දියානා පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකය වන 911 අමතා පොලිසිය නොමග යැවීම නිසා හෙතෙම පොලිස් නිළධාරීන්ගේ අප්‍රසාදයට ලක්ව සිටියෙකි.

මෙවර නම් ග්‍රෙගරිට වැඩ වැරදී ඇති සෙයකිගග්‍රෙගරි හා පොලිසියේ දුරකථන ක්‍රියාකරු අතර වූ සංවාදය මෙසේය.

 

ක්‍රියාකරු - 911 හදිසි ඇමතුම් සේවයලමහත්මයා ඔබට කිසියම් කරදරයක්ද?

ග්‍රෙගරි - මම 911 ඇමතුවා.....

ක්‍රියාකරු - ඔව් ඔබ 911 තමයි අමතා තියෙන්නේගගගගගඅප අමතන්න ඔබට කුමක් හෝ කරදරයක් වෙලාද?

ග්‍රෙගරි - මට චීස් බර්ගර් එකක් ඕනෑ

ක්‍රියාකරු - ඔබට සුභ දවසක්.

 

ග්‍රෙගරි දෙවන වරටද 911 අංකය අමතයි..

 

ක්‍රියාකරු - 911 හදිසි ඇමතුම් සේවය..

ග්‍රෙගරි - මම දැන් ටිකකට ඉස්සෙල්ලා ඔබ ඇමතුවාගනමුත් ඔබ දුරකථනය විසන්ධි කළා..

ක්‍රියාකරු - හරිගමම මහත්මයාගෙන් ඇසුවානේ හදිසියක්ද කියලාගඔබට ඕනෑ වුනේ චීස් බර්ගර් එකක්ගපොලිසිය ආහාර ඇනැවුම් භාර ගන්නේ නැහැ.

 

ග්‍රෙගරිද උත්සාහය අතහරින පාටක් නොමැතගගගඔහු නැවතත් 911 අංකය අමතයි.

 

ක්‍රියාකරු - මේක විහිළුවක්ද?කිව්වනේ සැරයක්...

 

ග්‍රෙගරිගේ කරදරය ඉවසීමට බැරිම තැන හොද වැඩක් කරන්නෙමියි සිතා‘‘හරි හරි ගෙනල්ලා දෙන්නම් ඉන්නේ කොහෙද?‘‘ යැයි ග්‍රෙගරිව රවටා ඔහු පදිංචිව සිටිනා ස්ථානයේ තොරතුරු ලබාගන්නා ක්‍රියාකරු වහාම පොලිස් නිළධාරීන් එතැනට පිටත් කර හරින්නේ ග්‍රෙගරිව අත්අඩංගුවට ගැනීමටය.

 

ක්‍රියාකරු - ඔන්න එවල ඇතිගඇහෙනවද දොරට ගහනවා ?

ග්‍රෙගරි - ඔව්.

 

තම චීස් බර්ගරය ලබා ගැනීමට සිතා දොර විවෘත කළ ග්‍රෙගරිට සිදුවූයේ දොර ළග බලා සිටි පොලිස් නිළධාරීන් දෙදෙනෙකුට මුහුණ දීමටයගග්‍රෙගරි අපේක්ෂා කළ පරිදි ඔවුන් අත චීස් බර්ගර් නම් නොවුයේයගපොලිසිය නොමග යැවීමේ වරදට ග්‍රෙගරිව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

ග්‍රෙගරිට එරෙහිව නඩුවක්ද පැවැරීමට යයිගඒ කෙසේ වුවත් ග්‍රෙගරිට කිසියම් මානසික ආබාධයක් හෝ සැබැවින්ම ආහාර වල අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේදැයි සොයා බලන බව ඉන්දියානා පොලිසිය කියයිග