තම යුද නැව් වලට වත්මන් ශී‍්‍ර ලංකා රජය යටතේ ශී‍්‍ර ලංකා වරායන්ගේ දොර වැසී ඇති හෙයින් ඒ වෙනුවට පකිස්තානයේ ග්වාදාර් වරාය තෝරාගැනීමට චීනය සැරසේ.

ග්වාදාර් වරාය සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ කර තිබෙන අතර පකිස්තානය හා චීනය යා කරමින් වෙළද මාවතක් ඇති කිරීමද මෙම වරාය සංවර්ධනය කිරීමේ එක් අරමුණකි.

කෙසේ වුවත් ග්වදාර් වරාය පිහිටි ප‍්‍රදේශයේ පානීය ජලය සපයා ගැනීමේ ගැටලූ, ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ ගැටලූ හා ප‍්‍රධාන කොටම අවිගත් කණ්ඩායම් වලින් එල්ල වන ප‍්‍රහාරයන් ගැන සැළකිලිමත් වීමට චීනයට සිදුව තිබේ.

කල්ගත විය හැකිවුවත් මෙම බාධක ජයගැනීම ගැටලූවක් නොවන බව චීන විශේෂඥයින්ගේ අදහසයි.