කාලතුවක්කු රැගත් චීන නැවක් හා වෙරළාරක්ෂක යාත්‍රා කිහිපයක් ජපානයට අයත් යැයි පවසන මුහුදු තීරයට පැමිණ පැයකට ආසන්න කාලයක් ගත කර ඇතැයි ජපන් රජය පවසයි.

ටෝකියෝ නගර බලධාරින් පවසන්නේ විවාදයට තුඩු දී ඇති ‘සෙන්කාකු‘ දූපත අසළ මේ නැව හා යාත්‍රා රැදී තිබූ බවයි. ‘සෙන්කාකු‘ යනු නැගෙනහිර චීන මුහුදේ පිහිටි දූපතකි. ජපානය පවසන්නේ එය තම රටට අයත් දූපතක් බවයි. චින රජය පවසන්නේ තම වැසියන් විසින් ‘ඩයෝයුස්‘ යනුවෙන් හදුන්වන එම දූපත චීනයට අයත් බවයි.

මේ දූපත ජන ශුන්‍ය දූපතකි. එහි අයිතිය පළිබද දෙරට අතර දැඩි මතවාදයක් පවතී.