චීනයේ සෙන්ෂෝ නගරයේ පෞද්ගලික බස් රියේ මව් කිරි කුටියක් ඇත.

දරුවන්ට මව් කිරි දීමට පෙළඹවීමට සහ කාන්තාවන්ට පොදු ස්ථාන වල ඉඩකඩ ලබා දීම සඳහා මෙම වසරේ  චීනය මෙවැනි ව්‍යාපෘති රැසක් සිදු කළ බව සඳහන්වේ.

චීනයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ වාර්තා වලට අනුව මාස 6ට අඩු බිළිඳුන්ට මව්කිරි දීම 28%ක් දක්වා අඩු වී ඇත. පොදු පහසුකම් සලසා නොමැති කම හේතුවෙන් මව්වරුන් මව් කිරි දීමෙන් තමන්ටත්, බිළිඳාටත් සිදු වන සෞඛ්‍ය යහපත ගැන නොසිතීම මෙයට හේතු වී ඇති බව ඔවුහු පවසති.