(බෝආඕහිදීය / බීජිංහිදීය (රොයිටර්)

චීන ආර්ථිකය තවදුරටත් විවෘත කරන බවට එරට ජනාධිපති ෂී ජින්පින්ග් පවසයි. 

ඇමෙරිකාව සහ චීනය අතර වෙළෙඳාම සම්බන්ධයෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙන අවස්ථාවකදී ‘ආසියාව සඳහා බෝආඕ’ සමුළුව අමතමින් චීන ජනාධිපතිවරයා එම කරුණු කීය. 

සමුළුවේදී අදහස් දැක්වූ චීන ජනාධිපතිවරයා චීනය තවදුරටත් ආර්ථිකය විවෘත කරන බවට පොරොන්දු වූ අතර මෝටර් රථ ඇතුළු නිෂ්පාදන මත තිබෙන ආනයන බදු අඩු කරන බව ද සඳහන් කළේය. 

කෙසේ වෙතත් චීන ජනාධිපතිවරයා ‘ආසියාව සඳහා බෝආඕ’ බී.එෆ්.ඒ සමුළුවේදී දුන් බොහෝ පොරොන්දු මීට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලද ක්‍රියාමාර්ග නැවත වරක් සිහිපත් කිරීමකි. 

විදෙස් ආයෝජකයන් සඳහා චීන වෙළෙඳපොළ තවදුරටත් පුළුල් කරන බව ද ෂී ජින්පින්ග් ජනාධිපතිවරයා බෝආඕ සමුළුවේදී කීවේය. 
 
(055)