චන්ද්‍රිකා තිස්දහසකින් සමස්ත පෘථිවියම ආවරණය වන පරිදි අධීවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව ස්ටාර්ලින්ක් අන්තර්ජාල චන්ද්‍රිකාවෙන් ලබන වසර මැද භාගය වන විට අමෙරිකාවට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබා දිය හැකි වෙතැයි ස්පේස් එක්ස් සමාගමේ නිර්මාතෘ ඊලෝන් මස්ක් මහතා පවසයි.

පහළ  පෘථිවි කක්ෂයේ චන්ද්‍රිකා දහස් ගණනක ජාලයක් මගින් මහද්වීප ආවරණය කරන අධිවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් පරිශීලකයින්ට ලබාදීමට එම සමාගම සැලසුම් කර ඇත.

එහි පළමු අදියර වශයෙන් පසුගිය මැයි මාසයේ දී චන්ද්‍රිකා 60 ක් අභ්‍යාවකාශ ගතකළ අතර 2024 වන විට එම සංඛ්‍යාව දොළොස් දහස දක්වා වැඩි කිරීම අපේක්ෂාවයි.

පසුව එය චන්ද්‍රකා තිස්දහසක් දක්වා වර්ධනය කෙරේ.

මෙම චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා යුද ගුවන්යානාවලට ද ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

(රොයිටර්ස් ඇසුරෙනි)

-226-