ගිනියාවේ කොළරා වසංගතයක් පැතිර යමින් පවතින බවත් මේ වනවිට ඊට අසූ දෙදෙනකු ඊට බිලි වී ඇති බවත් එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීහු පවසති. කොළරා රෝගීන් 2,054 දෙනකු රෝහල්වල ප‍්‍රතිකාර ගනිමින් සිටින බව ද ගිනියාවේ සෞඛ්‍ය අමත්‍යාංශය පවසයි. ගිනියාවේ කොළරා රෝගය වසංගත තත්ත්වයකට පත් වුණේ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ සිටය.