ඉන්දියාවේ දකුණු දිග කේරළ ප්‍රාන්තයේ හින්දු පන්සලකට කාන්තාවන්ට ඇතුළුවීමට අවසර නොදීමට එරෙහිව විරෝධතාවයේ යෙදුණු පුද්ගලයන් 2200 ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.
 
සබරිමාලා පන්සලට කාන්තාවන්ට ඇතුළු වීම තහනම් කරමින් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබාදුන් තීන්දුවට විරෝධය පලකරමින්  පසුගිය සති කිහිපය පුරා කළහකාරී විරෝධතා ප්‍රාන්තයේ බොහෝ ස්ථානවල පැවැත්වුණු බව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි.
 
මෙම පූජ්‍යස්ථානය ඉතිහාසය පුරා කාන්තාවන්ට තහනම්ව පැවතී ඇත. පොලිසිය පවසන්නේ අධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව කළහකාරී ලෙස විරෝධතාවයේ යෙදුණු කාන්තාවන් හා පිරිමින් විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.
 
 
(බීබීසී පුවත් ඇසුරිණි - 085)