නේටෝ සමුළුවට සමගාමීව ප‍්‍රංශ නව ජනාධිපති ෆ‍්‍රන්සුවා  ඕල්න්ද් සහ ඇෆ්ගන් ජනාධිපති හමීඞ් කර්සායි අතර චිකාගෝ නුවරදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් ද පැවැත්විණි. ඇෆ්ගනිස්තානය වෙනුවෙන් කැපවී කටයුතු කිරීම මෙවර නේටෝ සමුළුවේ ප‍්‍රකාශිත අරමුණුවලින් එකකි.