ගොවි බිම්වලට හා ගුවන් තොටුපොළවලට ඇතුළුවන කෘමි සතුන් හා පළිබෝධකයින් පළවාහැරීමට සමත් රොබෝ පක්ෂියකු නෙදර්ලන්තයේ ක්ලියර් ෆ්ලයිට් සොලූෂන් නම් ආයතන නිපදවා ඇත.

රාජාලියන් හෝ උකුස්සන්ගේ හැඩයට තැනූ රොබෝ කුරුල්ලන් දුරස්ථපාලකයක් මගින් ක්‍රියා කරවයි. රොබෝ කුරුල්ලන්ට අනිත් කුරුල්ලන් පහසුවෙන්  ප්‍රදේශයෙන් ඉවත්කිරීමට හැකියාවක් ඇති බව නිෂ්පාදකයෝ කියති. ස්වභාවික හැඩයෙන් නිපදවා ඇති මේ සතුන් අනිත් කුරුල්ලන් රැවටීමට සමත්ය.

උකුස්සකුගේ හැඩයට තනා ඇති රොබෝ පක්ෂියා අඟල් 23ක් දිගැතිය. පියාපත් අතර දිග අඟල් 47කි. පැයට කිලෝ මීටර 80ක වේගයෙන් පියාසර කිරීමේ හැකියාව ඇත. රාජාලි හැඩයට තනා ඇති පක්ෂියාගේ දිග අඟල් 46කි. තටු අතර දිග අඟල් 86කි. සාමාන්‍ය කුරුල්න්ගේ මෙන් මේ රොබෝ කුරුල්ලාගේ ද තටු දෙපසට වැනෙන ආකාරයෙන් නිපදවා තිබේ.

දැනට දුරස්ථ පාලකයක් මගින් හැසිරවුව ද ඉදිරියේ දී මේ පක්ෂීන් ස්වයංක්‍රීයව පාලනය කළ හැකි ආකාරයෙන් නිපදවීම නිෂ්පාදකයන්ගේ අපේක්ෂාවයි.

1409822097097_wps_1_1_png - Copy 1409822834810_wps_2_falcon_top_png 1409823163828_Image_galleryImage_Robird_vid_PNG