කෙන්යාවේ මසායි මාරා ජාතික රක්ෂිතයේ සිටින මේ අප්‍රිකානු ගවයන් විශේෂය එහි ගංඟාවක් හරහා මාරාන්තික ගමනක යෙදෙන්නේ කෑම සොයා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙනි.

මේ ගඟේ කිඹුලෝ බහුලව වෙසෙති. මේ අප්‍රිකානු ගවයන් රංචු පිටින් ගඟට බැස දිය තරණය කරද්දී ඉන් කිහිප දෙනකු පහසුවෙන් කිඹුලන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙති.

වැසි අවසන් වීමෙන් ඇතිවන ආහාර හිඟය හේතුවෙන් සෑම වර්ෂයක ම මේ ගවයෝ මේ ගමන යති. යළි වැසි ලැබෙන විට ආපසු එති. මොවුන් විශාල රංචු වශයෙන් එක්ව ගමන් කරන්නේ ද හැකිතාක් කිඹුලන්ගෙන් බේරීමේ අපේක්ෂාවෙනි. කුඩා පැටවුන්, වයස්ගත ගවයන් හා දුර්වල වූ ගවයන් මැදි කරගෙන ජව සම්පන්න ගවයෝ ඔවුන් වටා යති.

ප්‍රංශ ඡායාරූප ශිල්පීන් වන ලෝරන්ට් රෙනෝඩ් හා ඩොමිනික් හෝර්ටන් පවසන්නේ ගවයන් මේ ආකාරයට සෑම වර්ෂයක ම පර්යටනය සිදුකරන බවයි. ඔවුන් දෙදෙනා මේ දසුන් ඡායාරූපයට නගා ඇත.

1411385297993_Image_galleryImage_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385308167_Image_galleryImage_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385341724_wps_76_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND - Copy 1411385389466_Image_galleryImage_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385405912_Image_galleryImage_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385475199_wps_86_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385499021_wps_90_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385545544_Image_galleryImage_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385555575_Image_galleryImage_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385576763_wps_94_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385598143_wps_98_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385944487_wps_100_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND 1411385951980_wps_101_PIC_BY_LAURENT_RENAUD_AND