ලොව සතුන් අතර වඩාත් සංකීර්ණ හා වැඩිම විවිධත්වයක් ඇති සත්ත්ව කොට්ඨාශ වන්නේ කෘමි සතුන්ය. ඔවුන්ගේ හැඩය සහ ඉරියව් අපට එතරම් සිත්ගන්නා සුළු නොවූව ද සමීප ඡායාරූප ගෙන බැලූ විට ඔවුන්ගේ රූපකායේ ඇත්තේ අපූරු සුන්දරත්වයකි. ඉන්දුනීසියාවේ ටැන්ගෙරාන්ග් හි දිවිගෙවන වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පී යවිඩි සොන්ග් (33) තම නිවසට ආ කෘමීන්ගේ අති සමීප ඡායාරූප කිහිපයක් ගත්තේය. ඔහු පවසන්නේ මේ ඡායාරූපවලින් කෘමීන්ගේ ඉරියව්, මුහුණේ හැඩය හා ඔවුන්ගේ සිරුරේ රැඳී තිබෙන ජල බිංදු ඇතුළු විවිධ කොටස් ඉතා චමත්කාරජනක අයුරින් දක්නට ලැබෙන බවයි.

Insect 01

මැස්සකුගේ විස්මිත දෑස් සහ මුහුණේ ඉදිරිපස පෙනුම

Insect 02

සෙබළ මැස්සාගේ මුහුණේ රැඳී ඇති ජල බිංදු

Insect 03

මැස්සකුගේ සංයුක්ත දෑස්වල රටා

Insect 04

කූඹිත්තකුගේ මුහුණ ඉදිරි පෙනුම

Insect 05

ලෝන්ග්හෝන් කුරුමිණියාගේ මුහුණ

Insect 06

රතු කුහුඹුවකුගේ බිත්තරයක්

Insect 07

මැස්සකුගේ ඇසක්

Insect 08

කළු කූඹියා

Insect 09

සෙබළ මැස්සකුගේ මුහුණේ ඉදිරිපස සමීප ඡායාරූපයක්

Insect 10

ලෝන්ග් හෝන් කුරුමිණියාගේ මුහුණේ ඉදිරිපස පෙනුම