කැනඩාවේ ක්යුබෙක් ප‍්‍රාන්තයේ බන්ධනාගාරයක රැුඳෙවියෝ දෙදෙනෙක් පෙරේදා (17) හෙලිකොප්ටරයක ආධාරයෙන් පලා ගියහ.
එම රැඳෙවියන් දෙදෙනා බේරා ගැනීමට පැමිණි ඔවුන්ගේ සගයන් දෙදෙනා එම හෙලිකොප්ටරය පැහැරගෙන එහි නියමුවාට බල කර ඇත්තේ එය බන්ධනාගාරය වෙත ගෙන යන ලෙසටය.
හෙලිකොප්ටරය බන්ධනාගාරයට ඉහළ අහසේ රඳවා කඹයක ආධාරයෙන් පහළ සිටි රැඳෙවියන් දෙදෙනා හෙලිකොප්ටයරයට නංවා ගනිද්දී බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් ඔවුන්ට ඊට වෙඩි ප‍්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත.
රැඳෙවියන් දෙදෙනා හෙලිකොප්ටරයේ නැගී පලා ගිය අතර පැය කීපයකට පසු පොලිසියට ඔවුන් දෙදෙනාත් හෙලිකොප්ටරයෙන් පැමිණ ඔවුන් බේරා ගත් සගයන් දෙදෙනාත් අල්ලා ගැනීමට හැකි වූ බව වාර්තා විය. රැඳෙවියන් බේරා ගැනීමට යොදා ගත් එම හෙලිකොප්ටරය සංචාරක සමාගමකට අයත් එකක් යැයි ද පොලිසිය වැඩි දුරටත් කියා සිටී.