කැනඩාවේ පැවැත්වුණු මැතිවරණයෙන් අගමැති ජස්ටින් ටෲඩෝ මහතා නයකත්වය දරන ලිබරල් පක්ෂය  ජයග්‍රහණය කර ඇත.

කෙසේවුවද අපේක්ෂිත බහුතර බලය නොලැබීම හේතුවෙන් ටෲඩෝ මහතාට පිහිටුවීමට හැකිවන්නේ සුළුතර ආණ්ඩුවක් බව විචාරකයෝ පවසති.

මෙවර මැතිවරණයේදී ලිබරල් පක්ෂය ලබාගෙන ඇත්තේ ආසන 159ක් බවත් කැනඩා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය ලබාගැනීම සඳහා ආසන 170ක් ලබාගතයුතු බවත් සඳහන් වේ. 

දෙවැනි තැනට පත්වී ඇති කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය ආසන 121ක් ලබාගෙන ඇත.

මෙම මැතිවරණය ටෲඩෝ අගමැතිවරයාගේ ජනප්‍රියත්වය ගිලිහී යෑම සම්බන්ධ ජනමත විචාරණයක් බවද විචාරකයෝ සඳහන් කරති.

(බීබීසී ඇසුරිණි - 085)