ඇමරිකාවේ පිට්ස්බර්ග් හි පාසලක ගුරුවරයකු තම ඉගැන්වීම් ආරම්භ කිරීමට ප‍්‍රථමයෙන් හෙරොයින් ශරීරගත කර ගැනීමට පුරුදුව සිට ඇතැයි හෙළිවී තිබේ.

සිසුන් පිරිසකට උගන්වමින් සිටිනාතුර සිහිසුන් ඇද වැටීම නිසාවෙන් රෝහල් ගත කර ඇති මෙම ගුරුවරයාගේ රෝග නිධානය පරීක්ෂා කළ වෛද්‍යවරුන්ට ඔහු හෙරොයින් භාවිතා කර ඇතැයි සොයාගැනීමට හැකිවිය.

අනතුරුව පොලිසිය සිදුකළ පරීක්ෂණයකදී ඔහුගේ ගමන් කබායේ තිබී හෙරොයින් අඩංගු පාර්සල් 4 ක් හා මෝටර් රථයේ සඟවා තිබූ කංසා මිටියකුත් සොයාගැනීමට හැකිව තිබේ.

ගුරුවරයා කලක සිටම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී සිටින්නට ඇතැයි පොලිසිය සැක කරයි.

ගුරුවරයාට ‘‘පියවි සිහිය‘‘ එනතුරු බලා සිටින පොලිසියේ ඊළග පියවර ඔහුව නීතිය හමුවට ගෙන ඒමය.