ඕස්ටේ‍්‍රලියා නව අගමැති කෙවින් රුඞ්ගේ කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ (1) දිවුරුම් දුන් අතර, ඊට කාන්තාවෝ 6 දෙනෙක් අයත් වෙති.
 ඕස්ටේ‍්‍රලියා කැබිනට් මණ්ඩලයකට කාන්තාවන් වැඩිම පිරිසක් සම්බන්ධ වූ පළමු අවස්ථාව මෙය යැයි මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
ලබන සැප්තැම්බරයේ  ඕස්ටේ‍්‍රලියා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඊට පෙර නව ආර්ථික ප‍්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීමට අගමැති රුඞ් සහ නව රජය සූදානම් වෙයි.