හිස් දෙකක් සහිත ඩොල්පින් සත්වයෙකුගේ සිරුරක් තුර්කියේ ඉෂ්මිර් වෙරළට ගසා ගෙන විත් ඇත. සත්ත්වවේදින් පවසන්නේ අඩි 3.2ක් දිගැති මේ ඩොල්පින් මතස්‍යයා වයස අවුරුදු එකහමාරක් පමණ විය හැකි බවයි.

මෙම සතාට හිස් එකිනෙක බද්ධ වූ හිස් දෙකක් හා එක් වලිගයක් තිබිණි. ඩොල්පින් මුලින්ම දුටු මෙටින් (39) නමැති පුද්ගලයා පවසන්නේ එය තමන්ට අදහාගත නොහැකි වූ දෙයක් වූ බවයි.

ඔහුගේ දැනුම්දීමකට අනුව තුර්කි පොලීසියෙන් ඩොල්පින් ගෙනගොස් ඩෙනිස් විශ්වවිද්‍යාලයේ සාගර ජීව විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දී ඇත. එහි මහාචාර්ය මෙමෙට් ගොකොග්ලු මහතා පවසන්නේ මියගිය ඩොල්පින් සත්ත්වයා දෙබිඩි සත්ත්වයකු බවයි. ක්ෂීරපායීන් අතර දෙබිඩි දරුවන් බිහිවීම අරුමයක් නොවූව ද දෙබිඩි ඩොල්පින් සත්ත්වයකු දැක ගැනීම අති දුර්ලභ බව ද ඔහු කියයි.

Two 1