ඉරානයෙන් ප‍්‍රහාරයක් එල්ල වුවහොත්, එයින් ආරක්ෂා වීමටත් ප‍්‍රතිප‍්‍රහාර එල්ල කිරීමටත් ඔබාමා පරිපාලනය යුරෝපා රටවල ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම් වන මිසයිල ආරක්ෂක පද්ධතිය ඉතා දුර්වල එකක් යැයි රිපබ්ලිකන් පක්ෂය චෝදනා කරයි.


ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන ගණනක් වැය කරමින් එම මිසයිල ආරක්ෂක පද්ධතිය ඉදි කිරීමට ඔබාමා පරිපාලනය සැලැසුම් කර ඇති නමුත් සතුරු ප‍්‍රහාරයකින් ආරක්ෂාවීමට එය ප‍්‍රමාණවත් නොවන බව ද ඔබාමාගේ ප‍්‍රතිවාදීන් වන රිපබ්ලිකන් පක්ෂය චෝදනා කරයි.