උතුරු කොරියානු හැකර්වරුන් විසින් නිර්මාණය කර සිතියම් ගත කරන  ලද නීතිවිරෝධී පරිගණක ජාලපද්ධතියක්  කඩාකප්පල් කිරීමට  එක්සත් ජනපදයේ අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සමත් වී ඇත. 

 
හැකර්වරුන් මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට හානිකිරීමටද උත්සහ දරා ඇති බව නිලධාරීහු පැවසූහ.  
 
තම රටට සැලකිය යුතු සයිබර් අවදානමක් ඇති බව සතියකට පෙර තමන් දැනගත් බවත් ඒ ඔස්සේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කළ බවත් තම පරිගණක පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට පියවර ගත් ඇමරිකානු බුද්ධි අංශය පැවසුවේය.  
 
 
(63226)