මෑතක සිට යුරෝපයේ ප‍්‍රධාන අග නගරයන් හී සිදුවන බොහෝ උද්ඝෝෂණ අලුත් මුහුණු වරක් ගෙන ඇත්තේය.

ඒ අනුව කාන්තාවන් උඩුකය නිරාවරණය කොට උඩුකයේ ලියන ලද සටන් පාඨ ප‍්‍රදර්ශනය කරමින් උද්ඝෝෂනයේ යෙදීම යුරෝපයේ දි සුලභව දකින්න ලැබේ.

පසුගියදා පැරීසියේ නීනා රිචී මෝස්තර ප‍්‍රදර්ශනයේදි එම වේදිකාවට කඩා වැදුණු කාන්තාවන් පිරිසක් විසින් මෝස්තර නිරූපනයට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කළෝය.

ක්ෂණයෙන් ආරක්ෂක නිලධරයෝ එම කාන්තාවන් ඉවත් කර ප‍්‍රදර්ශනයට ආරක්ෂාව සැළැසුහ.

 යුක්රේනයේ සුරූපි කාන්තාවක් විසින් ගොඩ නගන ලද මෙම කන්ඩායමට යුරෝපයේ වෙනත් රටවල කාන්තාවන් පිරිසක්ද එක්වී සිටිති. කාන්තා විමුක්තිය ඔවුන්ගේ ප‍්‍රධාන සටන් පාඨයවේ.