ධනය හා බලය ලැබේ යැයි අපේක්ෂාවෙන් සිදුකරන කුඩා ළමුන් බිළිදීම් මේ දිනවල උගන්ඩාවේ සිය ගණනින් සිදුවන බව පවසයි.

කුඩා දරුවන් ඝාතනය කිරීම ඔවුන්ගේ සිරුරු කොටස් කපා සංරක්ෂණය කර තබාගැනීම ආදී පිළිවෙත් ඇතැම් පුද්ගලයින් අනුගමනය කරන බව එම වාර්තාවන්ගේ  වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

මෙම පුද්ගලයින්  උගන්ඩාවේ ඉහළම පෙලේ ධනවතුන්  වීමද විශේෂත්වයකි.

දරුවන් ඝාතනය කිරීම ඔවුන්ගේ සිරුරු කොටස් කපා වෙන්කිරීම ආදිය සිදුකරන්නේ විශේෂ යකැදුරන් පිරිසක් බව පැවසේ. මේ  සඳහා ඔවුන් අති විශාල මුදලක් අයකරන බවද පැවසේ.

තත්ත්වයේ බරපතලකම වටහාගත් උගන්ඩා රජය මෙම වසර ආරම්භයේ සිටම විශේෂ ළමා ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළක් යෙදුවද එයින් ඵලක්ව නොමැති වි තිබේ. එරට සහන සේවා සංවිධාන පවසන අන්දමට පාසැල් යන අතරතුර සෙල්ලමේ යෙදී සිටින විට දී කුඩා දරුවන් පැහැරගැනීම් සිදුවේ.

උගන්ඩා මැතිවරණය ළග එන හෙයින් ළමා බිළිදීම් තව තවත් වැඩියෙන් සිදුවණු ඇතැයි දැනටමත් බිය පළව තිබේ.

29B1A3C900000578-3126758-image-a-37_1434527901699[1] 29B139BF00000578-3126758-Business_This_witch_doctor_right_does_not_condone_human_sacrific-m-38_1434527988183[1] 29B139DE00000578-3126758-Abduction_Steven_was_killed_near_his_home_but_witch_doctors_ofte-a-45_1434528291818[1] 29B139EB00000578-3126758-Atrocity_Boys_like_Allan_are_taken_to_witch_doctor_s_huts_like_t-m-32_1434527716636[1] 29B1393100000578-3126758-image-m-11_1434524088523[1]