මෙක්සිකෝවේ ‘ජී20’ සමුළුවට සහභාගීවීමෙන් පසු වෙනිසියුලාවේ සංචාරයක යෙදෙන ඉරාන ජනපති මොහොමඞ් අහමදිනෙජාද් (වමේ) කරකස් නුවර මිරාෆ්ලොරේස් ජනපති මැදුරේ දී වෙනිසියුලා ජනපති හියුගෝ වාවේස් (මැද) සමඟ එක් වී පැසිපන්දු තරගයක් ද නැරැඹුවේය.