ද්වී පාර්ශ්වික සබඳතා ඇතිකර ගැනීමේ අරමුණින්, ඉරාක අගමැති නූර් අල් මලිකි ඊයේ (23) ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි අගනුවරට පැමිණියේය. ඉරාක අගමැතිවරයා සාදරයෙන් පිළිගැනීමට ඉන්දීය අගමැති මන්මෝහන් සිං පියවර ගත්තේය.