සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාවක් සහිත රොකට්ටුවක් අද (20) අභ්‍යාවකාශ ගත කරන බව ඉන්දීය අභ්‍යාවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි. මෙය සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාවක් බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ආන්ද්‍ර‍ ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ ශ්‍රී හරිකොටා ගගන මධ්‍යස්ථානයෙන් මෙය අභ්‍යාවකාශගත කිරීමට නියමිතය.

ඉන්දියාවේ සැළසුම වී ඇත්තේ 2016 වසර අවසන්වන විට සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා හතක් ස්ථානගත කිරීම වන අතර මෙය ඒ අතරින් පස්වැනි සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාව වේ.