රටවල් 190 සාමාජිකත්වය දරන ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ (ඉන්ටර්පෝල්) නව සභාපති ලෙස ප්‍රථම වරට කාන්තවක් පත්ව සිටින්නීය. ප්‍රංශ පොලිස් සේවාවේ දෙවන අණදෙන නිලධාරිනය වන මිරෙල්ලා බැල්ස්ට්‍රාසි ඇයයි. ජාත්‍යන්තර පොලිස් මහා සම්මේලනය රෝමයේදී පසුගිය දා පැවැත්විණි. යුරෝපයේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මර්දනය පිළිබද හසල දැනුමක් ඇති ඇය පොලිස් කොමසාරිස්වරියක ලෙස 1975 දී ප්‍රංශ පොලිස් සේවයට එක්වූවාය.