ඇෆ්ගන් වැසියන්ගෙන් හරි අඩක් ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අල්ලස් ලබා දීමෙන් බවත් ඇෆ්ගන් රජය දුෂිත නිලධාරීන්ගෙන් පිරී ඇති බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඊයේ (7) එළිදැක්වූ වාර්තාවක සඳහන් වේ.
ඇමෙරිකාව ඇතුළු නේටෝරටවල් ඇෆ්ගන් සංග‍්‍රමය අරඹා 11 වසරක් ගත වී ඇති අතර, ජනපති හමීඞ් කර්සායිගේ ඇෆ්ගන් රජය බටහිර අනුග‍්‍රහයෙන් පිහිටුවනු ලැබූවකි.
රජය පවත්වාගෙන යෑමටත් ඇමැතිවරුන්ගේ වැටුප් ගෙවීමත් සිදුවන්නේ බටහිර රටවලින් ලැබෙන ආධාර මුදල්වලිනි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ ලොව දුෂිතම රටවල් අතර ප‍්‍රථම ස්ථානයට පත් වී ඇත්තේ ද ඇෆ්ගනිස්තානය කියාය.