ඇග පුරා පච්ච කොටා ගැනීමෙන් නොනැවතී ඇසේත් පච්ච කොටාගෙන සිටිනා පුද්ගලයෙක් බ්‍රසීලයේ සිටී.

රොඩ්රිගෝ ෆර්නැන්ඩෝ ඩොස් සැන්ටොස් (39) නම් වන මේ පුද්ගලයා වෘත්තියෙන් පච්ච කොටන්නෙකි.ආකර්ෂණය දිනාගැනීමේ අරමුණින් තමන් ඇසේ පච්ච කොටා ගත් බව ඔහු කියයි.මේ සදහා විශේෂ ඉදිකටුවක් සහිත සිරින්ජයක් භාවිතා කළ බව ඔහු කියයි.ඇසේ සුදු ඉංගිරියාව සම්පූර්ණයෙන් කළු කර දැමිම ඔහුගේ අරමුණ වී ඇත.උපක්‍රමය සාර්ථක වුවද දින 2 ක් පුරා ‘‘කළු පැහැ කදුලූ‘‘සළමින් වේදනාවෙන් දුක්විදීමටද තමන්ට සිදුවූ බවත් ඔහු පවසයි.

ඇසේ සිදුකරන පච්චා කෙටීමද දැන් දැන් ලෝකයේ ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී.මෙය වඩාත් ප්‍රචලිතව ඇත්තේ කාන්තාවන් අතර බව කියැවේ.ආකර්ෂණය කෙසේ වුවත් කල් ගතවීමේදී දෘෂ්ඨි රෝග වලට මුහුණ දීමට මේ මේ පච්ච කොටාගන්නන්ට සිදුවනු ඇතැයි විද්වතුන් කියයි.ඒ මේ සදහා යොදා ගනු ලබන තීන්ත ඇසට විෂ සහිත වන හෙයිනි.