(බී බී සී පුවත් ඇසුරිණි - 085)


විශාල ඇස්ටරොයිඩයක් උපද්‍රවයකින් තොරව පෘථිවිය ආසන්නයෙන් ගමන් කර ඇතැයි නාසා ආයතනය පවසයි. කිලෝමීටරයක් තරම් පලළින් යුතු මෙය ජිබ්‍රාල්ටා පර්වතය තරම් විශාල බවත් හැඩයෙන් රටකජු ඇටයකට සමාන බවත් නිරීක්ෂණය කර ඇත. 


2014ජේඕ25 ලෙස නම් කර ඇති මෙම ඇස්ටරොයිඩය 2004 වර්ෂයෙන් පසු පෘථිවිය ආසන්නයෙන් ගමන් කළ විශාලම ඇස්ටරොයිඩයයි. පසුගිය බදාදා රාත්‍රියේ මෙම ග්‍රහකය පැහැදිලිවම දර්ශනය වී ඇති අතර පෘථිවියට කිලෝමීටර් මිලියන 1.8 ක දුරින් ගමන් කර ඇත.


කැලිෆෝනියා අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණයන්ට අනුව මෙය පැය පහකට වරක් භ්‍රමණය වේ. මෙතරම් විශාල ඇස්ටරොයිඩයක් නැවතත් පෘථිවිය ආසන්නයට පැමිණෙන්නේ 2027 වර්ෂයේදී බවත් නාසා ආයතනය සඳහන් කරයි.