ලබන වසර සඳහා අයවැය සම්මත කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන්, ඇමෙරිකා රජය මුහුණ දී ඇති අර්බුදය එරට සෙනෙට් මණ්ඩලයේ දී විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

ඇමෙරිකාවේ කොංග‍්‍රස් මණ්ඩලය, නියෝජිත මන්තී‍්‍ර මණ්ඩලය සහ සෙනෙට් මණ්ඩලය ලෙස කොටස් දෙකකි.

නියෝජිත මන්තී‍්‍ර මණ්ඩලයේ බහුතර බලය ඇත්තේ ඇමෙරිකා ජනපති බැරැක් ඔබාමාගේ ප‍්‍රතිවාදීන් වන රිපබ්ලිකන්වරුන් සතුවය. සෙනෙට් මණ්ඩලයේ වැඩි බලය ඇත්තේ ඔබාමාගේ ඩිමොක‍්‍රටික් පක්ෂය සතුවය.

ඇමෙරිකාවේ අයවැය සම්මත කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇත්තේ, ඇමෙරිකාවේ ඇමෙරිකාවේ මහජන නියෝජිත මණ්ඩලය සහ ඔබාමා පරිපාලනය අතර මත ගැටුමක් මුල්කර ගනිමිනි.

අයවැය සම්මත කර ගැනීම ඉකුත් සැප්තැම්බර් 30 වැනිදා මැදියම් රැයින් අවසන් විය. ඒ අනුව ඉකුත් පළමු වැනිදා සිට, ඇමෙරිකාවේ මූල්‍ය කටයුතු අඩපණ වී ඇති අතර, රාජ්‍ය ආයතනවලින් කොටසක් වසා දැමීමට ද පියවර ගෙන ඇත.

මහජන නියෝජිත මණ්ඩලය සහ කොංග‍්‍රස් මණ්ඩලය අතර මත ගැටුමක් නිර්මාණය වූයේ, ජනපති බැරැක් ඔබාමාගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක පනත මුල්කොට ගනිමිනි. ප‍්‍රතිවාදී රිපබ්ලිකන්වරුන් කියා සිටින්නේ, එම පනත සංශෝධනය විය යුතු බවය.