මෙරිකාවෙන් සහ ඊශ‍්‍රායලයෙන් ඔත්තු නිරීක්ෂණ ඩ්‍රෝන යානා මිලදී ගැනීමට ප‍්‍රංශ රජය සූදානම් බව එරට ආරක්ෂක ඇමැති ජොන්වියේ ලෙ දිරන් පවසයි.
ප‍්‍රංශ හමුදා මේ වනවිට අපි‍්‍රකානු රාජ්‍යයක් වන මාලිහි අල් කයිඩා සටන්කාමීන්ට එරෙහිව හමුදා මෙහෙයුම් අරඹා ඇත.
එම හමුදා මෙහෙයුම් සඳහා ඩ්‍රෝන යානා අවශ්‍ය යැයි ද ප‍්‍රංශ ආරක්ෂක ඇමැතිවරයා පවසා ඇත.
ඩ්‍රෝන යානා මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ප‍්‍රංශය, යූරෝ මිලියන 300 ක මුදලක් වැය කිරීමට ද බලාපොරොත්තු වෙයි.