කැරකස්හිදීය (රොයිටර්)

 

තම ආර්ථික මොඩලය අසාර්ථක වී ඇතැයි වෙනිසියුලා ජනාධිපති නිකොලස් මදුරෝ පවසයි. 

 

මේ වනවිට වෙනිසියුලාවේ ආහාර සහ ඖෂධ හිඟයක් ද ඇති වී තිබෙන අතර රාජ්‍ය සේවා සියල්ල අඩපණ වී තිබේ. වෙනිසියුලාවේ අඟහරුවාදා (1) විදුලිබලය බිඳවැටීමෙන් කැරකස් අගනුවර සියයට 80කට ආසන්න පිරිසක් පීඩවට පත්වීමෙන් එරට අර්බුදය පැහැදිලිව පෙන්නුම් කෙරේ. 

 

“අප මෙතෙක් උත්සාහ කළ නිෂ්පාදන ආකෘති සියල්ල අසාර්ථකයි. එහි වගකීම අපේ, මගේ සහ ඔබගේ” වෙනිසියුලාවේ පාලක පක්ෂය වන පී.එස්.යූ.වී පක්ෂ කොංග්‍රස් සම්මේලනයේදී අදහස් දක්වමින් මදුරෝ එම කරුණු කීය. 

 

වෙනිසියුලාවේ උද්ධමනය නිදන්ගත තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙන අතර මේ වසරේදී වෙනිසියුලාවේ උද්ධමනය සියයට මිලියනක ප්‍රතිශතයකට ළඟා වනු ඇතැයි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල අනතුරු අඟවා තිබේ. 

 

“කන් කෙඳිරි ගෑවා ඇති. බාහිරින් පැමිණෙන ආක්‍රමණ ඇතිව හෝ නැතිව අපි නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. අවහිරතා ඇතිව හෝ නැතිව නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. අපි වෙනිසියුලාව ආර්ථික බලවතෙක් කළ යුතුයි” යැයි මදුරෝ කීවේය. 

 

“තවදුරටත් මැසිවිලි නැහැ. මැසිවිලි බැහැ. සහෝදරවරුනි, මට විසඳුම් ඕනේ” මදුරෝ පැවැසීය. 

 

055