සිංගප්පූරුවේදීය (රොයිටර්)
 
 
ඉදිරියේදී ආර්ථිකය තවදුරටත් විවෘත කරන බව චීන අගමැති ලී කචන්ග් පැවැසීය. 
 
සිංගප්පූරුවේ පැවැත්වෙන ආසියා ශාන්තිකර නායකයන්ගේ හමුවට සහභාගී වෙමින් චීන අගමැතිවරයා ඒ බව කීවේය.
 
මෙම හමුවේදී වෙළෙඳ අර්බුද සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය. 
 
“චීනය ලෝකයට දොරවල් විවෘත කරලා තියෙන්නේ. අපි කවදාවත් එම දොරවල් වසා දමන්නේ නැහැ. ඒවා තවදුරටත් විවෘත කර තබනවා. ලෝක ආර්ථිකය විවෘත කළ යුතුය.
 
ඒ වගේම ආරක්ෂණවාදය සහ ඒකපාර්ශවීය බව පිළිගන්න බැහැ” යැයි චීන අගමැතිවරයා කීය. 
 
 
055