ඇතිවී ඇති වෙනස්කම් මගින් ඇමරිකාවේ වැසියන්ට යහපත් අනාගතයක් උදාවනු ඇතැයි ජනපති ධූරයේ සිටිමින් අවසන් වරට ජාතිය ඇමැතූ බැරක් ඔබාමා මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

තමන්ට සහයෝගය පළ කළ සියලු දෙනාට ස්තූතිය පළ කරන බවද ඔබාමා මහතා අවසන් කථාවේදී සඳහන් කළේය. හැඬුම්බරව සංවේදීව ඇමරිකා ජනපතිවරයා සිදුකළ සමුගැනීමේ කථාව ලොව පුරා බොහෝ පිරිසකට ද සංවේදී අවස්ථාවක් වූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.

‘ඔව් අපිට පුළුවන්‘ යැයි ඔබාමා අවසාන වශයෙන් කීවේය. ‘ඔව් අපි කළා‘ යැයි රැස්ව සිටි පිරිස හඬ නැගූහ. ඔබාමා ජනපති පදවියේ සිට කළ අවසන් කථාව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණේ එලෙසිනි. 

web5858