ඉන්දියාවේ අලියකු විසින් අඳින ලද චිත්‍ර දිල්ලි නගරයේ ශාලාවක ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත. මේ ප්‍රදර්ශනයෙන් ලැබෙන ආදායම අනතුරට පත්වූ සතුන් සඳහා යෙදවීමට සැළසුම් කැර තිබේ. පූල්කාලි නම් මේ අලියා යොදා චිත්‍ර ඇඳ ඇත්තේ ඇල්පනා අහූජා නමැති චිත්‍ර ශිල්පිනියකි. ඇය කෙසෙල්ගෙඩි හා තවත් ආහාර දී අලියා උපායශීලීව චිත්‍ර ඇඳීමට පොළඹවාගෙන ඇත. අලියාගේ පාදයේ තීන්ත තවරා එය කැන්වසය මත තදකිරීමෙන් මේ චිත්‍ර නිර්මාණය කළ බව ඇය කියයි.

ඉන්දියාවේ අලි 25,000ක් පමණ ජීවත් වෙති. වනාන්තර විනාශවීම හා දඩයම් කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ගහණය වේගයෙන් අඩුවීගෙන යයි. චිත්‍ර නිර්මාණයට යොදාගත් මේ අලියා ද පීඩාකාරී අයිතිකරුවාගෙන් බේරාගන්නා ලද අලියෙකි.

අහුජා මාධ්‍යයට පවසා ඇත්තේ අලියා නිර්මාණ සඳහා එක්කැරගත හැකිවන්නේ ඉතා හොඳ මනෝ භාවයකින් සිටින විට පමණක් බවයි. ඩොලර් 165 සිට 400 ද්කවා මිල ගණන්වලට මෙම චිත්‍ර මිලකැර තිබේ. ලබන සිකුරාදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත මෙම ප්‍රදර්ශනය දින 10ක් පුරා පැවැත්වෙන අතර අලියකුගේ මුහුණුවරට සමාන රුවක් ඇති ගණ දෙවියන්ගේ උපන්දිනය සැමරුම ද එදිනට යෙදී තිබේ.

වනසත්ත්ව ආරක්ෂක සංගම් සාමාජිකාවන් පවසන්නේ ඔවුන්ගේ අදහස වී ඇත්තේ ගණ දෙවියන් මෙන් අලියා ද ගෞරවයට පත්කිරීම බවයි.

_77247170_77247168 _77246958_77246956 - Copy