ඇමෙරිකාවේ මිතුරකු වන  ඕනෑම රටකට අල් කයිඩාවෙන් තර්ජනයක් එල්ල වේ නම්, එය මැඬලීමට දහස් ගණනින් ඇමෙරිකා හමුදා භටයන් නොයවා සහාය දීමට තමන් සූදානම් බව ඇමෙරිකා ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා පවසයි.
අල් කයිඩාව ඇමෙරිකාවේ ‘සතුරා’ වූයේ 2001 වසරේ දී ඇමෙරිකාවට කළ ප‍්‍රහාරයෙන් පසුවය. ඉන්පසු අල් කයිඩා නායක බින් ලාඩන්ට සහාය දුන් ඇෆ්ගනිස්තානයේ තලේබාන් සංවිධානය ද ඇමෙරිකාවේ සතුරෙක් විය. 
ඇෆ්ගන් සංග‍්‍රාමය ආරම්භ වූයේ එහි ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. ඇෆ්ගන් සංග‍්‍ර‍්‍රාමය 2014 දී අවසන් කර ඇමෙරිකා සෙබළුන් ආපසු ගෙන්්වා ගැනීමට ද ඔබාමා සූදානම් වේ.
අල් කයිඩා සාමාජිකයන් ඇමෙරිකා රජයට හිතවත් කිසියම් රටකට තර්ජනයක් වන්නේ නම් එම රටට තාක්ෂණික සහ බුද්ධි තොරතුරු ලබා දී සහාය වීමට තමන් සූදානම් බවත් මින් ඉදිරියට හමුදා නොයවන බවටත් ජනපති ඔබාමා වැඩි දුරටත් කියා සිටී.