තම සංවිධානය බාරයේ සිටිනා ප්‍රංශ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් බලහත්කාරයෙන් නිදහස් කරගැනීමට තැත් කරන්නේ නම් ඔවුන් මරා දමන බවට අල් කයිඩා සංවිධානය කියයි. ප්‍රංශ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් 6 දෙනෙක් මේ වන විට උතුරු අප්‍රිකාව පාදක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන අල් කයිඩා සංවිධානයේ සිර අඩස්සියට පත්ව සිටිති. මාලි ජනරජයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන අල් කයිඩා සංවිධාන උතුරු අප්‍රිකා ජාලය බිද හෙළීමට දැඩි පියවර ගත යුතු බව ප්‍රංශ ජනපතිි ෆ්‍රාන්කොයිස් හොලන්ඩේ පැවැසූවේ පසුගිය සතියේය. මේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අල් කයිඩා සංවිධාන උතුරු අප්‍රිකා මෙහෙයුම් ප්‍රධානි යාහ්යා අබු හම්මම් තම සංවිධානය හා සාකච්ඡා කිරීමකින් තොරව ප්‍රාණ ඇපකරුවන් නිදහස් කර ගැනීමට ප්‍රංශය බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඔවුන් නිසැකවම මරා දමන බවට අනතුරු අගවයි. උතුරු අප්‍රිකා අල් කයිඩා සංවිධාන ජාලය බිද හෙලීමට දායක වී ඇති රටවල් අතුරින් ප්‍රංශය ඉදිරියෙන්ම සිටී. ප්‍රංශයේ අදහස වන්නේ ජාලය බිද දැමිමට යුධමය ක්‍රියාමාර්ගයට එළැඹිීමට දැන් කාලය පැමිණ ඇති බවයි. (කෝ වි ගු)