උතුරු ඉරාකයේදී අයි.එස්. සංවිධානය එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනකු ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීහු පස්දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූහ.

අයි.එස්. ත්‍රස්ත සංවිධානය උතුරු ඉරාකයේ අගනුවර පිහිටි හමුදා මුරපොළකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ අතර ආරක්ෂක අංශ ඊට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කළේය. එම ප්‍රහාරවලින් අයි.එස්. සාමාජිකයෝ හයදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූහ. ප්‍රහාරය එල්ල වූයේ ටික්රිට්හි පිහිටි මුරපොළකටය.පොලිස් නිලධාරීහු දෙදෙනක්ස හ හෂීඞ් අල් ෂාබී හමුදා බලකයේ සාමාජිකයෝ දෙදෙනෙක් ගැටුම්වලින් ජීවිතක්ෂයට පත්වූහ.
ආරක්ෂක අංශ සහ අයි.එස්. සාමාජිකයන් අතර පැය තුනකට ආසන්න කාලයක් වෙඩි හුවමාරු වූ බව ද වාර්තා විය.

ඒ.එෆ්.පී. ඇසුරිනි 

055